Acadèmia de lideratge ètic dirigida a delegats i representants de classe de FP i universitats.